Skip to content

Seks barnehager i Larvik blir Poesibarnehager

Seks barnehager i Larvik blir Poesibarnehager gjennom et kompetanseløft på poesiformidling fra en av landets aller beste samtidspoeter, Gro Dahle.

Gjennom ett år skal de delta i seks poesiseminarer og etter hvert seminartreff formidles poesien til barna og sammen med barna. Prosjektet avsluttes med en stor poesimønstring på Sliperiet der Poesibarnehagene presenterer sine arbeider gjennom året.

Poesibarnehagene er Fagerli barnehage, Guriskogen barnehage, Jegersborg barnehage, Skattekista barnehage, Trollsteinen barnehage og Valby Barnehage.

Les artikkelen på op.no 21.03.2017

Gro Dahle. Foto: Skattekista barnehage

Published inPoesibarnehager