Skip to content

Verdens Poesidag tirsdag 21. mars 2017

Larvik kommune markerer UNESCOs Verdens Poesidag tirsdag 21. mars 2017.

Program

  • Poesien løftes fram på Larvik bibliotek og et dikt deles ut i hånden til besøkende
  • 12.30 Poesivandring med start fra Fritzøe Brygge til Revstien (4,8 km)
  • 13.00 Åpning av ny installasjon mellom Larvik kirke og Hospitalet
  • 13.30 Poesivandringen fortsetter

Poesiparkens nye installasjon som skal avdukes er gitt av Klemmetsby – Firing begravelsesbyrå og blir avduket av en representant fra firmaet og lest av Gillian Hockly i Larvik kommune.

Vel møtt!

Vel vært å få med seg er også Karin Boye på Bølgen Kulturhus, Storsalen, torsdag 23. mars 2017 kl. 19.00.

UNESCO markerer Verdens Poesidag for å sette søkelyset på språklig mangfold, og poesi som et viktig kulturuttrykk.

Gjennom poesidagen ønsker FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) å støtte og hylle språklig mangfold, og å gi en sterkere stemme til de mange truede språkene i verden.

Diktning og muntlig overføring har vært brukt til å overlevere sentrale verdier i ulike kulturer gjennom generasjoner og gjennom historien.

UNESCO ønsker å feire denne delen av vår kulturarv. Dagen gir oss en anledning til å fokusere på den muntlige tradisjonen i å framføre dikt, å lære om dikt som kunst, å sette søkelys på poesi i samspill med andre kunstformer, å støtte forlag og utgivere av poesi, og å vise fram poesi i media på en positiv måte.

Det er også viktig å vise at poesi og dikt ikke er en utdatert kunstform, men noe som kan gi ulike samfunn en felles identitet.

Nettopp fordi dikt kan romme det ekstremt personlige og samtidig allmenne, kan det fortelle oss noe om det å være menneske. Uansett hvor man bor har man de samme spørsmålene og følelsene.

UNESCO oppfordrer alle medlemsland, sivilt samfunn, private og offentlige til å feire poesidagen.

Larvik kirke og Hospitalet. Foto: Jarle A. Melby

Published inVerdens Poesidag