Skip to content

Poesihovedstad Larvik

I samarbeid med Vestfold fylkeskommune jobber Larvik kommune for å gjøre Larvik til en nasjonal poesihovedstad. Vi er tidlig i etableringsfasen, og må bygge sten for sten for å nå målet om å bli en poesihovedstad.

Bakgrunnen for dette spennende prosjektet er at Larvik, og fylket som sådan, har en svært rik litterær arv. Nærmere 60 forfattere har med sin biografi, eller sin produksjon tilknytning til Vestfold. Larvik er heldig å ha huset noen av de mest kjente poetene, nemlig Hermann Wildenvey, Gunnar  Reiss-Andersen, Bjørn Aamodt og Sigurd Mathiesen, for å nevne noen. Av nålevende kan nevnes Steinar Sørlle, og så kan vi håpe på at dette prosjektet kan føre til rekruttering av nye poeter i tiden som kommer.

Larvik har også et dikterhjem å vise til, nemlig Hergisheim som ligger i Stavern (bildet). Her bodde Hermann Wildenvey fra 1927 og til sin død i 1959.

I tillegg til dette, har byen en poesipark med nærmere 60 installasjoner som er spredt rundt om i byen. Tanken er at gjennom nyskapende formidling kan kulturarv skape attraksjonskraft.

Prosjektet er både et kulturprosjekt og et by- og stedsutviklingsprosjekt.

Kan poesien hjelpe oss med å gjøre byen bedre? Og kan poesien få oss til å forstå og erfare våre omgivelser bedre? Ja – det har vi tro på i Larvik.

Som en del av prosjektet Poesihovedstad Larvik, arrangerer byen en årlig poesifestival, og det er en glede å invitere til en spennende, frisk og inkluderende festival.

Larvik Poesifestival 8. – 10. juni 2018

Se programmet her.

Poesihovedstad Larvik skal stå på 4 ben

Larvik skal bli et enda mer attraktivt sted å bo for både innbyggere og tilreisende. Ingen skal være i tvil om at de har besøkt poesihovedstaden.

Med poesiens kraft skal byen vinnes.

 

Foto: Hergisheim v/ Jarle A. Melby